Friday, May 4, 2012

Katungkulan ng mamamahayag(Pooled editorial na inihanda ng National Union of Journalists of the Philippines (NUJP) Bulacan Chapter kaugnay ng pagdiriwang sa Pangdaigdigang Araw ng Malayang Pamamahayag ngayong Mayo 4, 2012 sa Bulacan State University, Lungsod ng Malolos, Bulacan.)

Sa kaliwa o sa kanan, harap at likod, maging mula  sa itaas at ibaba.  Sa lahat ng direksyong iyan nagmumula ang mga banta sa mga mamamahayag sa bansa.

Ibat-iba ang mukha nito. May naka-bonet at hawak na baril, may nakangiti ngunit unti-unting nanggigipit sa trabaho’t kabuhayan.  May nakasimangot din na nagbabadya ng pagsasampa ng kasong libelo na nananatili pa rin sa kategoryang kriminal.

Karaniwan sa mga nasa likod ng mga mukhang ito ay mga taong balat sibuyas, mga diyos-diyosang may madilim na kasalukuyan at nakaraan na ninanais ilihim sa mata ng madla.

Ang iba naman ay nakakatulad ni Hudas Iskariote na sa ilang piraso ng pilak ay handang maging kasangkapan ng karahasan, o kaya’y ipagkanulo ang mabunying simulain at pangaraap na nagtulak kay Gat Marcelo H. Del Pilar upang maging isa sa mga nagsakripisyong susi ng ating kalayaan.

Sa kabila ng mga kalagayang ito, hindi pa rin maampat ang paghahangad ng di mabilang na kabataan ngayon na maging isang bantog na mamamahayag sa darating na panahon kung saan ay inaasahang higit na lalawak ang larangan bunsod ng umuunlad na teknolohiya.

Ito ay isang malinaw na kabalintunaan: Hindi masawata ang pagbabanta sa malayang pamamahayag, at isa-isang nabubuwal sa karahasan sa mga mamamahayag dahil sa pagtatangka nila tanglawan ng liwanag ng katotohanan ang madilim na lihim ng ilang diyos-diyosan, samantalang ang iba ay binubusalan sa pamamagitan ng pagsasampa ng kasong libelo; ngunit patuloy ang pagdagsa ng mga kabataang nangangahas maging isang mamamahayag.

Bukod dito, patuloy ang paglawak ng larangan ng pamamahayag, ngunit unti-unti ring nababawasan ang tiwala ng mamamayan sa kakayahan at kredibilidad ng mga mamamahayag ngayon maliban sa ilang maningning na halimbawa.

Kung lilingunin natin ang kinabukasan, nakakapangamba ito. Lalo na kung tayo ay hindi kikilos at magkakaisa ngayon upang itaguyod ang responsable at malayang pamamahayag, patas at balanse, tapat sa katotohanan, may pananagutan sa mamamayan at higit sa lahat, may takot Diyos.

Tandaan natin.  Ang bukas ay bunga lamang ng ating sama-samang pagkilos at paninindigan ngayon.

Sa ating paggunita ngayon sa pandaidigang araw ng malayang pamamahayag, isaisip din natin na tayo ay pananagutan hindi lamang sa susunod na salinlahi ng mamamahayag, kungdi maging sa susunod na lahi ng sambayanang Bulakenyo at Pilipino na tagapagmana rin ng dakilang simulain at pangarap ni Gat Marcelo H. Del Pilar para sa isang malaya, nagkakaisa, naninindigan at maunlad na bansa. 

Ito po ay hindi isang hamon.  Ito katungkulan bilang isang mamamayan, mamamahayag at guro ng lipunan.

No comments:

Post a Comment