Monday, April 30, 2012

World Press Freedom Day posters


ang mga poster at cartoons sa pahinang ito ay nagmula sa World Association of Newspapers (www.wan-ifra.org)

No comments:

Post a Comment